Đồng hồ nữ đồng hồ thụy sĩ (swiss) size 25 - 30mm mặt vuông mặt hồng