Đồng hồ nữ size 25 - 30mm mặt vuông mặt hồng thể thao (sport watches)