Cách sử dụng đồng hồ Casio 3 nút

Cách chỉnh giờ đồng hồ điện tử 3 nút
Bước 1: Chọn nút ở vị trí B để vào chế độ báo thức AL.
Bước 2: Ấn nút C (hoặc start/stop) để chọn: báo thức + tín hiệu; tắt hết báo thức + tín hiệu; chỉ bật báo thức hoặc chỉ bật tín hiệu.
Bước 3: Ấn nút A để hoàn tất quá trình cài đặt.
Cách chỉnh báo thức đồng hồ điện tử 3 nút
Bước 1: Ấn nút B đến khi màn hình xuất hiện chữ AL (chế độ báo thức).
Bước 2: Nhấn A đến chuyển đến giá trị muốn chỉnh.
Bước 3: Nhấn nút C để tăng hoặc giảm thời gian báo thức.
Bước 4: Ấn A để hoàn tất quá trình cài đặt báo thức. Khi có chuông báo thức, ta nhấn nút A để tắt âm báo.
Cách chỉnh bấm giờ
Bước 1: Bấm vào nút ở vị trí B để vào chế độ bấm giờ (ST).
Bước 2: Chọn nút C để bắt đầu bấm giờ. Ấn C thêm một lần nữa để kết thúc quá trình bấm giờ.
Bước 3: Ấn nút a để bắt đầu lại, thời gian bấm giờ trở về 0.
Bước 4: Ấn nút B để kết thúc và trở về màn hình giờ hiện hành.

Bài viết liên quan